Systeembeheer

S e r v i c e b e u r t  | Wil je weer wat snelheid terug in je traag geworden desktop of laptop? Een servicebeurt verlengt de levensduur van je pc en signaleert eventuele problemen vroegtijdig | een volledige beurt kost je maar €90,75 | neem je een nieuw serviceabonnement dan is de intake-servicebeurt €49,90


S e r v i c e a b o n n e m e n t  p a r t i c u l i e r  | €20 per pc per maand | intake-servicebeurt €49,90


S e r v i c e a b o n n e m e n t  v o o r  z z p ‘ e r s  | €30 per pc per maand |  intake-servicebeurt €49,90

S y s t e e m b e h e e r   | Heb je meer computers (in je bedrijf) die je wilt laten onderhouden? Uiteraard kan dat. Zullen we gewoon even om de tafel gaan zitten? We komen vast wel op een goede prijs uit.


A d v i s e r i n g  | Zoek je iets nieuws op computergebied? Ik kan je adviseren bij elke aankoop. Als je wilt maak ik een overzicht van de mogelijkheden en als de situatie erom vraagt kan ik met je meedenken om vanuit wat je nu al  hebt tot een evenwichtige aankoop te kopen. En soms leidt een advies zelfs tot een nieuwe situatie waarin geen of minder aankopen nodig zijn.
En wat vind je van hergebruik? Bijvoorbeeld een refurbished laptop.