Duurzaamheid

D u u r z a a m h e i d  | het thema waar ik mij mee bezig houd sinds ik duurzaam ben gaan leven én een ict onderneming ben begonnen. Je kunt het één niet los zien van het ander, en van het één komt ook het ander. Eindigheid bij het gebruik van grondstoffen leidt in mijn visie tot een langere, duurzamere inzet van apparatuur. Ook opwaarderen van bestaande wat oudere apparaten en hergebruik ervan op een andere plek, waardoor apparaten een tweede leven  krijgen is hiervan een logisch gevolg.

R e f u r b i s h e d  l a p t o p  | Geïnteresseerd in  een gebruikte laptop? Een laptop kan na een paar jaar gebruik meestal nog wel worden opgeknapt en ingezet voor een tweede leven. Voorzien van een snelle SSD wordt de laptop weer lekker vlot en gaat deze zo weer een paar jaar mee! |
Vaak heb ik wel een paar refurbished laptops staan.  Informeer gerust.

C i r c u l a i r e  e c o n o m i e  | Het is leuk dat duurzaamheid steeds actueler wordt, maar het lijkt of de tech-industrie er zelf vrijwel niets aan doet. Op een enkele uitzondering na dan. In de huidige niet-circulaire tech-economie gaat het in laatste instantie eigenlijk altijd om de dollars en de euro’s en niet om de menselijke waarden van geluk en ‘genoeg om van te leven’. Kunnen duurzaamheid en ict een goed huwelijk aangaan? Misschien als we met elkaar circulair gaan denken zoals Thomas Rau dat doet. Dat betekent andere waarden bovenaan ons prioriteitenlijstje zetten. Een ander uitgangspunt nemen dan alleen de euro.
Ik wil graag circulair ondernemen. Als dit je ook aanspreekt kunnen we het er eens over hebben als ik je ontmoet. Ik ga graag het gesprek erover met je aan!

D e  K e r s e n t u i n  | Mijn eigen woonplek – De Kersentuin – is een voorbeeld van een buurt in Utrecht waar sociale en ecologische duurzaamheid op een prettige manier samenkomen. Sinds 2003 ben ik beheerder van het glasvezel-buurtnetwerk, dat we als bewoners zelf hebben laten aanleggen bij de oplevering van in eigen beheer ontwikkelde woningen.